امروز:

پاکسازی آزادراه در زمانهای بارش برف در طرح زمستانه آزادراه

تاریخ انتشار: 1399/9/19


شرح خبر:

 در طرح زمستانه نگهداری از آزادراه با عملیات برف روبی و نمک پاشی از کیلومتر 35 الی 70 از مبدأ ایستگاه عوارضی اصفهان به مدت 6روز از 10الی 12 آذر و 15 الی 17 آذر ماه انجام شد برف روبی به وسیله یک دستگاه گریدر و شش دستگاه برف روب مکانیزه و همچنین 180 تن نمک به وسیله 5 دستگاه نمک پاش مکانیزه در طول 35 کیلومتر از آزاد راه انجام شد.