امروز:

آئین افتتاح آزادراه کنار گذر شرق اصفهان

تاریخ انتشار: 1399/8/29


شرح خبر:

پروژه ملی آزادراه شرق اصفهان همزمان با بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت راه و شهرسازی با حضور مسئولان کشوری، استانی و مدیرعامل شرکت ساخت و نگهداری آزادراه اصفهان به دستور رئیس جمهور در امروز پنج شنبه مورخ 99/8/29 به بهره برداری رسید.

این آئین همزمان با برخی استان‌های دیگر و در قالب آئین بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت راه و شهرسازی در اصفهان برگزار شد، رئیس جمهور نیز به صورت ویدئوکنفرانس در این آئین، پس از ارائه گزارش هر پروژه توسط مسئولان استانی دستور افتتاح را صادر کرد.

قطعات یک و دو طرح ملی آزادراه شرق اصفهان دارای طول ۶۳ کیلومتر است که ۵۵ کیلومتر آن از تقاطع جاده اصفهان- کاشان تا پل فرودگاه امروز به بهره‌برداری رسید.

پروژه آزادراه شرق اصفهان با ارزش به روز حدوداً ۱۸ هزار میلیارد ریال در اختیار مردم ایران زمین قرار می‌گیرد تا بخش مهمی از حلقه میانی کریدور شمالی- جنوبی کشور تکمیل شود.