امروز:

بازدید مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان و هیئت مدیره شرکت

تاریخ انتشار: 1399/8/29


شرح خبر:

 بازدید مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان جناب آقای نفری و هیئت مدیره شرکت جناب آقایان صافی، الهی و شهیدی از آزادراه اصفهان - نطنز - کاشان