امروز:

حمید عشقی سکاندار جدید شرکت ساخت و نگهداری آزادراه اصفهان

تاریخ انتشار: 1399/8/26


شرح خبر:

با توجه به مصوبه هیئت مدیره شرکت ساخت و نگهداری آزاد راه اصفهان، نطنز، کاشان ( سان آرا) حمید عشقی به عنوان مدیر عامل شرکت منصوب شد.
شرکت سان آرا از سال 1374 بمنظور ساخت و نگهداری آزاد راه اصفهان / نطنز/ کاشان تاسیس گردید و این پروژه در سال 1382 به بهره برداری رسید و پشتوانه مالی ، مناسبی برای شهرداری های سراسر استان محسوب می گردد. که درآمد حاصله صرف نگهداری آزاد راه و دیگر پروژه های عمرانی از جمله پروژه کنار گذر شرق اصفهان می گردد. لازم به ذکر است با سرمایه گذاریهای جدید سازمان آن شرکت در حال بهسازی و ترمیم آسفالت آزاد راه فوق الذکر بمنظور خدمت رسانی مطلوب تر می باشد.