امروز:

آگهی مناقصه (نوبت دوم) عملیات بهسازی آسفالت آزادراه اصفهان - نطنز - کاشان

تاریخ انتشار: 1400/6/15


شرح خبر:

شرکت ساخت و نگهداری آزادراه اصفهان (سان آرا) در نظر دارد عملیات بهسازی آسفالت آزادراه اصفهان – نطنز- کاشان را با اعتبار 500.000.000.000 ریال در قطعات زیر به صورت مجزا از هم و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت های دارای صلاحیت دعوت می شود از تاری 14/06/1400 لغایت تا پایان وقت اداری 22/06/1400 جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: اصفهان، خیابان آمادگاه، خیابان باغ گلدسته، نهر فرشادی، کوچه شهید آذرم، پلاک 32، مجتمع سان آرا، طبقه چهارم، تلفن 32218930-031 مراجعه نمایند.

1 – عملیات بهسازی و درزگیری از کیلومتر 110 الی 162 به سمت اصفهان با اعتبار 300.000.000.000 ریال

2 – عملیات بهسازی و درزگیری از کیلومتر 95 الی 115 به سمت کاشان با اعتبار 200.000.000.000 ریال

مهلت تحویل مدارک به دبیرخانه شرکت تا پایان وقت اداری مورخ 27/06/1400 خواهد بود.

لازم به ذکر است که جلسه کمیسیون عالی معاملات در تاریخ 28/06/1400 برگزار خواهد شد.

 

حمید عشقی

مدیرعامل شرکت ساخت و نگهداری آزادراه اصفهان ( سان آرا )