امروز:

آگهی مناقصه عملیات بهسازی آسفالت آزادراه اصفهان - نطنز - کاشان

تاریخ انتشار: 1400/5/23


شرح خبر:

شرکت ساخت و نگهداری آزادراه اصفهان (سان آرا) در نظر دارد عملیات بهسازی آسفالت آزادراه اصفهان – نطنز- کاشان را با اعتبار 500.000.000.000 ریال در قطعات زیر به صورت مجزا از هم و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت های دارای صلاحیت دعوت می شود از تاریخ 1400/05/23 لغایت تا پایان وقت اداری 1400/06/04 جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: اصفهان، خیابان آمادگاه، خیابان باغ گلدسته، نهر فرشادی، کوچه شهید آذرم، پلاک 32، مجتمع سان آرا، طبقه چهارم، تلفن 32218930-031 مراجعه نمایند.

1 – عملیات بهسازی و درزگیری از کیلومتر 110 الی 162 به سمت اصفهان با اعتبار 300.000.000.000 ریال

2 – عملیات بهسازی و درزگیری از کیلومتر 95 الی 115 به سمت کاشان با اعتبار 200.000.000.000 ریال

مهلت تحویل مدارک به دبیرخانه شرکت از تاریخ 1400/06/04 لغایت پایان وقت اداری مورخ 1400/06/11 خواهد بود. لازم به ذکر است که جلسه کمیسیون عالی معاملات در تاریخ 1400/06/13 برگزار خواهد شد.

حمید عشقی
مدیرعامل شرکت ساخت و نگهداری آزادراه اصفهان ( سان آرا )