امروز:

تقدیرنامه وزیر محترم راه و شهرسازی از مدیرعامل محترم شرکت

تاریخ انتشار: 1400/4/10


شرح خبر:

تقدیر نامه وزیر محترم راه و شهرسازی از جناب آقای مهندس حمید عشقی مدیر عامل محترم شرکت ساخت و نگهداری آزادراه اصفهان